Välkommen till Mind & Spirit

Mental Training & Spirit Medicine

Välkommen på en Hel-Ande stund där du får möta din egen andes kraft och visdom. Jag skådar in i din ande och där kan jag se de energiavtryck som du bär i din kropp och aura och som påverkar dig negativt i livet. Jag leder dig genom mörkret. Genom ditt ego, dina sår och trauman. Jag leder dig ut från mörkret och hem till din andes frid och till klarhet. Jag ser ditt förflutna, nuet och framtiden. Hos mig får du ett möte som är djupt transformerande, frigörande och som leder dig hem till din egen andes ljus, visdom och kraft. Du besitter gåvan att läka ditt liv. Jag visar dig vägen, du vandrar den.

Ceremoni med Soul Retrieval 

En kraftfull vägledning för den som söker helande, transformation och en djupare kontakt med sin egen andes visdom och kraft. Som medicinkvinna skådar jag in i din ande och ger dig vägledning tillsammans med andevärlden. Tillsammans tittar vi närmare på vilken energi, till exempel sår och trauman som håller dig tillbaka i livet och du får hjälp och verktyg för att lösa upp dessa energimönster så att du kan läka ditt liv och må bra i vardagen. Elden viskar till mig och låter mig flöda med universums öga. Jag skådar in i eld och glöd och berättar om den gamla heliga kunskapen och även om universums energilagar och hur du kan leva och skapa ett helare och bättre liv genom din andes och universums kraft och energi. Du kommer att få lägga dig ner och lyssna till trummans slag. Trumman är en del av medicinen och du kommer få göra en resa, en Soul Retrieval där du får kalla hem dina själsdelar. Under livet kan vi få en så kallad ”Soul-loss” där vi förlorar delar av oss själva, energidelar som vi tappar på grund av trauman, kriser och inre konflikter som uppstår under livets gång. Det kan göra oss deprimerade, orkeslösa och vilsna i livet och i oss själva. Trumman är kraftfull och den hjälper oss att nå de oläkta inom oss. Vibrationerna är djupt läkande. Jag kommer även sjunga en medicinsång till dig som, så du får bära med dig den läkande eldens energi och vargens medicin. Efter en Soul Retrieval upplever man ofta att en nyfunnen inre styrka, klarhet och det blir lättare att ta beslut som gynnar din egen personliga utveckling. Din inre resa påbörjas och du hittar hem.

Hozo Naasha, Walk in beauty my friends! 

En ceremoni tar ca 90-120min

Läkande Samtal-Mental Träning & Hypnos

”Erövra dina tankar, bli bättre på att känna rätt känslor och skapa mera av det du vill ha i ditt liv.” 

-Jonna Mäntylä

Du är varmt välkommen på ett Läkande Samtal hos mig. Mitt fokus är att skifta ditt mindset, förändra hur du ser på dig själv och livet. Tillsammans kommer vi att kolla närmare på vilka mentala blockeringar som håller just dig tillbaka och med hjälp av mental träning och hypnos kommer vi att lösa upp dessa blockeringar så att du får tillgång till dig själv och livet.

Visste du att över 90% av våran vardag är automatiseringar? Upprepningar, vanor, rutiner och ”ritualer” som måste utföras innan du kan genomföra en vanlig vardagsrutin. Förändring är inte en enkel mental process. För viljan finns ju där och rent intellektuellt så vet vi ju att vi måste göra förändringen, kanske till och med gör den för att sedan halka tillbaka till gamla vanor, tankar, känslor och beteenden.

Varför?!

Självbilden. Den bild vi har av oss själva, våran personlighet, allt vi är, allt vi varit med om. Allt vi tror att vi är, trosföreställningar som lagrats i vårat undermedvetna. Alla föds vi som oskrivna blad men genom livet ”plockar” vi på oss tankar, känslor och beteenden, värderingar och sånt som kanske inte ens är vårat. Detta påverkar ju självklart hur vi förhåller oss till omvärlden. Vårat undermedvetna kan inte skilja mellan verklighet och fantasi. Försök då att förstå hur mycket våra inlärda tankar, känslor och inre bilder styr oss. 

Hos mig får du möjligheten att skapa hållbara förändringar som gynnar ditt liv och din personliga utveckling. Det är ditt liv och du är värdefull. Du är inte här för att överleva, du är här för att leva till fullo!

Mental träning och hypnos är bra om du lider av t.ex.:

•Stress

•Depression 

•Smärta

•Dålig självbild, låg självkänsla och självförtroende 

•Medberoende och emotionellt beroende 

•Destruktiva relationer eller vid olika negativa tankemönster, känslomönster och olika beteendemönster som du behöver bryta eller förändra. Allt för att du ska må och fungera bättre i vardagen.

Innan vi ses kommer vi ha en telefonkonsultation där vi går igenom vad det är just du behöver så att vi kan anpassa ditt Läkande Samtal och hypnosen efter dina behov.

Du är varmt välkommen att boka din tid! Varma hälsningar, 

Jonna-Din Mentala Tränare

Ett Läkande Samtal- Mental Träning & Hypnos tar ca.90min


Shamansk healing Den Blå Flamman, Den Helande Beröringen

Blå Flamman är en metod som jag lärt mig från andevärlden. Den helar och balanserar alla delar av ditt väsen, kropp, själ och ande. Dit hör också ditt intellekt och känsloliv, för allt är energi, dina ord, dina tankar, dina känslor, dina handlingar och all materia runt omkring dig. Vi sätter energi i rörelse och energi påverkar oss. Ibland uppstår obalanser i våra kroppar på grund av till exempel trauman, kriser eller annat som tynger och oroar oss i vardagen. Detta lagras i våra kroppar och stryper av våran livsenergi och vårat normala flöde i livet. Det kan göra att vi känner oss nedstämda och låga mentalt och det kan ge olika fysiska besvär och symtom och känslan av att relationer och olika situationer i livet känns jobbiga eller svåra. 

När jag arbetar med Den Blå Flamman använder jag mig av kristaller. Varje kristall är unik och avger en egen helande frekvens som hjälper till idet helande arbetet. Vi tittar närmare på vilka obalanser du har och vilken energi som blockerar din livsenergi och håller dig tillbaka i livet. Den Blå Flamman är kraftfull och lämnar ingen oberörd. 

En healing session tar ca 60-90min

Spirit Smudge 

Spirit Smudge är en kraftfull blandning för rening av hem, auran och för det som du vill rena och balansera. Passar perfekt att bränna till ceremonier, ritualer och behandlingar där man vill ta bort negativ och mörk energi hos kropp, själ och ande. 
Jag skapar min medicin med stor respekt och med min andes visdom, kraft och kärlek, jag fyller min medicin med helig sång och med böner.

Medial vägledning & Husrening

Jag arbetar tillsammans med andevärlden och genom dem ger jag dig hjälp och vägledning inom de livsområden du önskar hjälp inom. Jag skådar in i eld och glöd, där får jag visioner och hör andevärldens viskande budskap till dig. Ibland kommer en avliden anhörig igenom och då förmedlar jag dennes budskap till digEn husrening sker på plats och jag tar med mig medicinen och har en ceremoni hos dig. Jag tonar in mig på platsen för att se vilken typ av energi som stör hemmet/platsen. Andeaktivitet kan till exempel ge sömnsvårigheter, humör och sinnesförändringar och ibland ge fysisk aktivitet genom knackningar, blinkande lampor och saker som flyttar på sig osv. Genom en husrening så transformeras energin och upplevs inte längre som obehaglig eller störande.

Metamorfos, Förvandling i kropp och själ

Våra kroppar bär på minnen från allt som har hänt oss ända från tiden för befruktning. När en upplevelse påverkar oss starkt så bildar tankar, känslor och övertygelser energimönster som vi kan fastna i. Det håller oss fångna i det förflutna och gör att vi inte kommer vidare. Om vi till exempel upplever att vi inte var älskade av våra föräldrar kanske vi upplever att vi ständigt blir avvisade som vuxna.

De här energimönstren kan leda till sjukdomar, värk, svårigheter att vara i kontakt med sina känslor, psykiska besvär, stress, inskränkthet, begränsningar i livet, upprepningar av destruktiva beteenden och beroenden.

Faktorer som kan påverka oss före födseln är föräldrarnas levnadssätt, stress, känslor, uppträdande och uppnådd medvetandenivå. Metamorfos löser upp blockeringar som präglar en persons liv och begränsar dem och kan leda till insikt i vad man ska göra med sitt liv, ge ökad energi och ge ett friare förhållningssätt till händelser.

Detta är en behandlingsmetod som löser upp blockeringar och mönster med hjälp av lätta rörelser på fötter, händer och huvud. När dessa blockeringar löses upp sker positiva förändringar kroppsligt, mentalt, känslomässigt och själsligt. Med hjälp av Metamorfos plockas dolda resurser fram och livskraften ökar. 

Denna behandling är även bra för gravida, både mamma och bäbis mår bra!

En behandling tar 60min


Access Bars

Bars är en fantastiskt behaglig och avslappnande process, som utan någon ansträngning tar bort begränsningar på alla områden i ditt liv. Efter sessionen känns det i sämsta fall som om du precis har fått ditt livs bästa massage – och i bästa fall kan hela ditt liv förändras till det bättre med fullkomlig lätthet.

Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet som lagrar alla tankar och känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller har haft om någonting. Det kan till exempel handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, lugn, kontroll, pengar, kreativitet, kropp, sexualitet…

När dina Bars berörs hjälper det dig att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv. Du får tillgång till mer av dig själv, din kropp och livet. Vad mer är möjligt då?

Det är en avkopplande behandling som sätter igång energiflödet i kroppen. Många upplever att tankebruset tystnar, att de sover djupare och att deras relationer förbättras. Bars används även mot stress och kronisk värk.

En Bars behandling tar 45min


Kombinerad Behandling

Jag erbjuder även kombinerad behandling, healing, access bars och metamorfos. Det är en kraftfull kombo som hjälper dig att lösa upp energiblockeringar i kropp, själ och ande. Vi har samtal före behandlingen för att se vad det är just du behöver hjälp med och vi avslutar även med ett vägledande samtal efter behandlingen då vi kan fokusera närmare på vad det är för hjälp och verktyg du behöver ta med dig i vardagen.

Auramålning med Encaustic Art

Är du nyfiken på en personlig Själsbild?

När jag arbetar med Encaustic Art så målar jag en Själsbild som är unikt skapad för dig med färg, form och vägledning. Jag ser din aura och målar efter de färgerna. Jag lägger sedan in en kraftsymbol i din bild (icke synligt för ögat men för själ och ande) som hjälper till att ge kraft och helande till en önskvärd situation, tex relationer, sorg, förlåtelse, rädsla, mod eller det du önskar hjälp och helande i.

Jag ser dina färger, ditt förflutna, det som är nu och även delar av din framtid. Jag ser de energier som skapar blockeringar hos dig och som håller dig tillbaka inom vissa områden i ditt liv och jag kan hjälpa dig att lösa upp dessa.

Art, it is medicine for the soul and it can come in many different forms. The art, energy, filled with dancing colors so beautiful that it touches the depth of our spirits...Just like fingertips that slowly slide across a mirror-like water surface, It dances, plays, expands...and creates movement...”

En beställning tar ca 1-4 veckor beroende på hur mycket arbete jag har. Den skickas sedan hem till dig eller hämtas upp på plats.

                         Om mig:

Det är jag som är Jonna och jag driver Mind & Spirit. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för just personlig utveckling, personligt ledarskap och bearbetning efter kriser och trauman. Jag valde därför att utbilda mig inom detta och blev färdigutbildad Certifierad Mental Tränare 2016 och jag läser just nu vidare till Licensierad Mental Tränare.  Redan som barn var jag väldigt lyhörd och öppen för det som våra fem sinnen normalt inte kan uppfatta. Men för mig har energi och andevärlden alltid varit en del av mitt liv vilket är till stor fördel i mitt arbete som Medicinkvinna. Genom mina gåvor kan jag hjälpa och vägleda mina klienter till ett helare och bättre liv.. 2012 blev jag färdigutbildad Reiki Master Teacher och sedan dess jag gjort en djupdykning i energimedicinen och mina studier där. Allt är energi och energi påverkar oss. Ibland uppstår obalanser i våra kroppar på grund av till exempel trauman, kriser eller annat som tynger och oroar oss i vardagen. Detta lagras i våra kroppar och stryper av våran livsenergi och vårat normala flöde i livet. Jag jobbar med alla delar av människan. Kropp, själ och ande. Dit hör också ditt intellekt och känsloliv, för allt är energi, dina ord, dina tankar, dina känslor, dina handlingar och all materia runt omkring dig. Vi sätter energi i rörelse och energi påverkar oss.

Du besitter kraften att läka ditt liv och jag vill visa dig den.

Du är varmt välkommen på en Hel-Ande stund hos mig!

Med kärlek, Jonna

Mind & Spirit

Medicine Woman Wolfeye

…I dödens närvaro…

”Från den dagen du föds fram till denna skapelse så finns jag vid din sida. Som en trogen följeslagare följer jag dig i livet. Jag viskar till dig som en påminnelse om min existens och för en stund svarar du mig. Genom min kraftfulla närvaro tar du viktiga beslut i livet. Jag finns ju där för att vägleda dig, lära dig men ibland vill du inte lyssna. Jag vill dig aldrig ont. Det enda jag vill är att din själ och andes kunskap ska få växa och expandera i ditt inre universum.

Du kan välja att ignorera mig men jag är en del av dig och vi kommer att mötas en dag du och jag. Jag vill dig aldrig ont. Jag vill bara lära dig om tillvaron och dess gåvor. Så snälla, välj att lyssna så du kan börja leva livet, på riktigt. Jag är din vän- Döden”

-Jonna Mäntylä

För bokning: Ring eller smsa på nummer: 073 999 70 11.

Tider Juni: 

Lördag den 8e och Torsdagen den 13e juni kan du boka:

Ceremoni med Soul Retrieval 

Shamansk Healing

Metamorfos 

Access Bars

Lördag den 8e Juni:

Kl. 11.00 

Kl. 14.00 (BOKAD)

Kl. 17.00 (BOKAD)

Torsdagen den 13e Juni:

Kl. 11.00 (BOKAD)

Kl. 14.00 

Torsdagen den 20e och onsdagen den 26e juni kan du boka:

Läkande Samtal-Mental Träning & Hypnos

Shamansk Healing

Metamorfos

Access Bars

Den 20e juni:

Kl. 10.00

Onsdag den 26e juni:

Kl. 10.00 (BOKAD)

Tider Juli:

Lördagen den 6e Juli och torsdagen den 11e Juli kan du boka:

Ceremoni med Soul Retrieval 

Shamansk Healing

Metamorfos 

Access Bars

Lördag 6e juli:

kl. 11.00 (BOKAD)

kl. 14.00 (BOKAD)

kl. 17.00

Torsdagen den 11e juli:

kl. 11.00 (BOKAD)

Semesterstängt V.29-33

Nästa Trumresa med Vargöga är den 26/7 på Frirum kl. 18.00-20.45


Du är varmt välkommen att boka din tid hos mig på

Mind & Spirit

Mental Training & Spirit Medicine 

.

Priser:

Ceremoni med Soul Retrieval:
90-120min             1000SEK
Läkande Samtal-Mental Träning & Hypnos 90min:
1 session                550SEK
3 sessioner           1500sek
Shamansk Healing:
60-90min               850SEK
Spirit Smudge:     100SEK 
Encaustic Art:        650SEK  
Husrening på plats:   750SEK
Metamorfos:  60min   700SEK
Access Bars:   45min   700SEK
Resekostnader kan tillkomma beroende på reseavstånd.
Fraktkostnad tillkommer på beställningar.